برگزاری کلاس ها بصورت ترمی (۴جلسه ای) و (۸ جلسه ای) می باشد.
  شهریه ثبت نام  در ترم بلند مدت  با تخفیف مناسب ترِی نسبت به ترم کوتاه مدت در نظر گرفته شده است.

کلاس

دوره

شمارجلسات

شهریه

یک ماهه

طراحى

۴

۲۵۰ هزار تومان

یک ماهه

نقاشی

۴

۲۵۰ هزار تومان

دو ماهه

طراحى

۸

۴۵۰ هزار تومان

دو ماهه

نقاشی

۸

۴۵۰ هزار تومان

لطفا جهت درخواست و شرکت در کلاس ها فرم درج شده را کامل کنید.

[cf7form cf7key=”class-registration”]